Tratě stále pod sněhem

Při dnešním prvním procházení letošních tratí jsme viděli, že na nich je stále kolem 10cm sněhu a ledu. Přesto jsme ale našli pěknou a velmi různorodou trasu pro letošní běh.

Ten povede z centra závodu v Sázavě proti proudu řeky do Ledečka k mostu. Po krátkém přeběhnutí města se vydáme asi 1km do kopce. Krásnou lesní cestou s výhledy se pak ale dostaneme zpět k řece, podél které pokračujeme dál po zelené značce. Před velkým meandrem řeky se pak dáme vpravo nahoru k silnici, po které už přes nádraží doběhneme až k mostu. Zde budou již připraveny lodě a pádla...