Pokyny před závodem

Před startem si, prosím, přečtěte pokyny. Je tam i příjezdová mapka.

Díky, David