Aktuální hydrologická předpověď

14.05.2010 11.00 SELČ


Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v povodí
Jizery, Sázavy a dolního Labe dnes odpoledne 14.05.2010 a zítra 15.05.2010
==========================================================================

Situace:
Hladiny většiny toků jsou setrvalé nebo mírně rozkolísané, misty i ve slabém
poklesu. Průměrné průtoky odpovídají většinou 50 až 100 % dlouhodobého květnového
průměru
a jen ojediněle jsou větší či menší.


Předpokládaný vývoj:

I nadále očekáváme v regionu celkově setrvalé až slabě rozkolísané vodní hladiny.
Významnější vzestupy se ojediněle mohou vyskytnout pouze na malých tocích jen
lokálně při výraznějších bouřkových srážkách.